top of page

Depressie

Iedereen ervaart wel eens een periode in zijn/haar leven waarin je jezelf somber of verdrietig voelt. Wanneer deze dip wat langer aanhoudt, en ook niet verbetert, zou het wel eens kunnen zijn dat je een depressie hebt. Zo’n 800.000 mensen hebben een depressie in Nederland. Dit is een vrij hoog aantal en het aandeel jongeren neemt steeds verder toe.

Wat is depressie?

Mede door het hoge aantal wordt er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van een depressie, er bestaat niet iets zoals een ‘’ depressie gen’’. Waarom de één wel een depressie krijgt en de ander niet, is nog niet helemaal duidelijk.  Mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD of reuma lopen een groter risico om depressief te worden. Ook hormonen, bepaalde medicijnen, drank- of drugsgebruik vergroten de kans op een depressie.

Wat is een depressie

Kenmerken depressie

•          Angstaanvallen

•          Stemmingsstoornissen

•          Duidelijk afvallen of juist aankomen

•          Slapeloosheid of juist veel slapen

•          Traagheid of juist lichamelijke onrust

•          Vermoeidheid, weinig energie hebben

•          Je waardeloos of schuldig voelen

•          Verminderde concentratie of besluiteloosheid

•          Terugkerende gedachten aan de dood, plannen of
            pogingen om zelfmoord te plegen

​​Depressiviteit

Het kan zijn dat je een verhoogde kans hebt op een depressie, omdat je in de hierboven beschreven risicogroep valt. De depressie waar wij het over hebben begint ergens en komt niet uit de lucht vallen. De aanleiding van een depressie heeft vaak te maken met een ervaring. Als dit een negatieve ervaring is, spreken we ook wel over een trauma. De veranderingen in je hersenen komen daarom ook pas nadat het trauma heeft plaatsgevonden. Sommige trauma’s zijn klip en klaar duidelijk aanwezig als er trauma bestaat n.a.v. een specifieke ervaring die heeft plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld pesten of seksueel misbruik. Andere trauma’s zijn vele malen subtieler, zijn over langere tijd ontstaan en zijn vaak vele malen lastiger uit het onderbewuste ‘op te duikelen’. Ondanks dat ze ver weggestopt zitten, draaien ze onbewust wel hun programma op de achtergrond en brengen jou daardoor stress zonder dat je direct in de gaten hebt waarom. Zo is er bijvoorbeeld de stress van het perfectionistisch zijn. Het is dodelijk vermoeiend om perfectionist te zijn en is het ooit echt helemaal goed? Nee, dat is het nooit. Perfectionisme is ook ergens in jouw ‘systeem’ ontstaan en het levert stress op, veel stress.

Wat gebeurt er in mijn hersenen bij een depressie

Bij meer dan 50 % van de mensen met een depressie wordt er te veel stresshormoon aangemaakt. De hypocampus kan krimpen bij langdurige stress en je kunt last krijgen van een overactieve amygdala. De amygdala is het deel in de hersenen waarin angsten worden opgeslagen. Een overactieve amygdala kan leiden tot een vergroting van de amygdala waardoor dit gebied in de hersenen erg actief wordt in het opslaan van negatieve informatie, waardoor je somberder wordt.

 

Ook aan de voorkant van je hersenen in de frontale cortex, worden er veranderingen gezien bij mensen met een depressie. Dit deel heeft onder andere met planning en initiatief nemen te maken. Mensen met een depressie kunnen daarom ook vaak minder goed dingen onthouden en voelen zich neerslachtig.

Hersenen bij een depressie

Als je al bij de huisarts bent geweest, zullen de hormonen Serotonine en Dopamine je niet onbekend zijn. De waardes van deze hormonen zijn vaak erg laag bij mensen met een depressie en kunnen door middel van medicatie worden aangevuld. Niet bij iedereen helpt deze medicatie en je kunt je afvragen of deze medicatie ook leidt tot een oplossing die bijdraagt aan het aanpakken van de kern van de oorzaak van je depressie.

Sociale angst bij een depressie

Vanuit je (negatieve) ervaringen heb je gedachten opgeslagen waardoor je nu mogelijk één (of meerdere) overtuigingen hebt;

•          Ik word vaak teleurgesteld door andere mensen

•          Ik word nooit begrepen

•          Ik voel me niet thuis in deze wereld

•          Ik voel me niet fijn bij het leven wat ik nu gerealiseerd heb

•          Ik word niet gelukkig op de plek waar ik leef

•          Ik voel me niet fijn bij mijn huidige leefomstandigheden                  (familie vriendschap, relatie, eenzaamheid)

Dieper liggende oorzaken depressie

Dieperliggende oorzaken van een depressie

 

De bekende Amerikaanse acteur Jim Carey, zelf jarenlang aan de Prozac, zei eens het volgende:

 

“You should think of the word ‘depressed’ as ‘deep rest’. Your body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you’ve been trying to play”

 

Vrij vertaald: “je zou het woord ‘depressie’ eens mogen gaan zien als ‘diepe rust'’. Je lichaam MOET wel depressief zijn. Het heeft diepe rust nodig vanwege het karakter, de rol die je hebt proberen te spelen in je leven”

 

Onze interpretatie van deze quote is dat je jarenlang hebt geprobeerd een rol te spelen in het toneelspel dat “leven” heet. Je hebt jezelf een rol aangemeten. Een manier van gedragen, doen, denken, zijn. Een manier waarvan je dacht dat dit iets positiefs zou opleveren. Meer waardering, meer erkenning, meer begrip, meer verbindingen en minder eenzaamheid. Meer geluk, meer liefde.

 

Dat alles is je niet (goed / voldoende ) gelukt. Alleen jij weet hoe erg je je best hebt gedaan om dat wel te mogen ontvangen, meer geluk en meer liefde. Je hebt zo hard je best gedaan, het is je niet gelukt en je gelooft ook niet meer dat het ooit nog wel op je pad kan gaan komen,

 

Een bekend schrijver, met een chronische depressie, zei ooit dat zijn depressie voornamelijk te maken had met een tekort aan liefde. Een tekort dat deels gecompenseerd kan worden door de buitenwereld en, uiteindelijk, toch vooral te maken heeft met een stuk zelf-liefde. 
 

De hamvraag blijft natuurlijk hoe je jezelf liefde kunt gaan geven op die momenten dat je depressie het heftigst is en je voornamelijk wordt beheerst door vervelende en angstige gedachten. Wij stellen dat deze vervelende en angstige gedachten een doel hebben voor jou, een functie. Ze creëren onbewust en ongewild een “wereld” voor jou waarin jij je nog enigszins kunt handhaven. Een ‘wereld’ waarin jouw gedachten je vertellen dat jouw behoefte aan meer geluk en meer liefde niet vervuld zullen gaan worden en dat je jezelf daar maar bij neer moet leggen en dit moet accepteren.

Een onverwerkt trauma kan bewust of onbewust een oorzaak zijn van je depressie en voelen als een groot probleem in je dagelijkse leven. Ergens op het internet lazen we op een gerenommeerde website de stelling:

 

“Een depressie is de ziel die ziek is”.

 

Of het een ziel die ziek is kunnen wij niet direct beoordelen. Wel gaan wij uit van de stelling dat een mens uit 3 delen bestaat: lichaam, geest en het ongrijpbare deel.

Het ongrijpbare deel is het deel van ons zelf dat we niet direct kunnen benoemen, aanwijzen, zien. Noem het intuïtie, helder weten of voelen of noem het ziel. 

Met een beetje fantasie kunnen we hier de 3 delen van de mens weer in herkennen: lichaam, geest en het ongrijpbare deel.

 

Het is dan ook van groot belang om, samen met jou, te gaan onderzoeken waar jouw bezieling is gebleven. Waar je deze bent kwijtgeraakt ( als deze er al ooit echt is geweest in je leven) en vooral, hoe je deze weer terug kunt brengen in je leven. En terugkomend op de quote van Jim Carey .. je hebt een rol gespeeld in je leven. Je hebt een toneelspel opgevoerd, een masker omgezet, een sociaal wenselijk muziekje afgespeeld en daarbij ben je aan JEZELF voorbijgegaan. Dat stukje JEZELF (noem het je ‘ziel’ ) is er nog steeds, ver weggestopt door jou en tegelijkertijd, niet ver genoeg om het nu niet heel krachtig in verzet te zien en voelen komen.  In verzet tegen  “het er niet echt mogen zijn”. De pressie, de druk van dit stukje authentieke JEZELF om er weer te mogen zijn is zo groot geworden en je verzet je nog steeds. De-pressie. Haal de druk van de ketel van je echte ZELF(liefde). Dat dit vele angsten met zich meebrengt begrijpen wij en weten wij ook vanuit eigen ervaring. Dat het er kan en mag zijn weten wij ook, wij gunnen jou dat ook. Vanuit onze beZIELing

Wat te doen bij depressie?

Wat dus precies de aanleiding en dus ook de oorzaak is van JOUW depressie valt samen te onderzoeken en is bij iedereen anders. Wil je het met hart en ziel onderzoeken, en daarmee ook een start maken om los te komen van je depressie...  
Om een uitweg te vinden in je depressie.  Om los te komen van de pressie op jouw hele energie systeem.. 
Een verandering is altijd mogelijk.

Als we kijken naar de oorzaken van een depressie, komen we uit bij de volgende factoren:

  • Lichamelijke factoren

  • Psychische oorzaken

  • Sociale oorzaken

bottom of page