In  deze video wordt er in het kort  de basis van human design uitgelegd. Dat wil zeggen, waar HD op gebasseerd is.  Zoals bijvoorbeeld de I Ching en de Chakra's, het design kristal & het persoonlijkheidskristal. Hoe is het mandala eigenlijk opgebouwd?! 

In  deze video verteld Ra waarom Human Design geen geloof is. Je hoeft het niet te geloven. Het is een experiment..  Neem het niet zomaar aan, maar ga op onderzoek uit. 

In  deze video verteld Ra wat de verschillen zijn in de aura's van de types. In mijn beleving een belangrijk begin om te weten wat de verschillen zijn tussen de mensen onderling.

In  deze video verteld Ra aan een klein groepje tieners hoe human design je kansen kan geven. De manier waarop hij het uitlegt in deze video is makkelijk te volgen, zelfs als je net begint met human Design.