• Willian Kirchner

Balanceren tussen geven en ontvangen

In elk leven mag er een balans zijn tussen geven en ontvangen. Zodra hier langdurig een disbalans in ontstaat, werkt dit op een vervelende manier door in je leven.

Frustratie, irritatie, druk, stress


Er ontstaat chronische frustratie of irritatie. Je voelt een grote druk of stress. Je krijgt problemen op je werk, in je relaties, in je verbindingen met andere mensen en zelfs in je gezondheid. Omdat het de natuur is, dus ook onze natuur, dat er een natuurlijk evenwicht in jou als energetisch systeem mag zijn. Zodra er een disbalans ontstaat zal de natuur, dus ook jouw natuurlijke systeem, er alles aan doen om die balans te gaan herstellen. Goedschiks of kwaadschiks. In dat laatste geval heb ik ‘t over omstandigheden of voorvallen die we als minder prettig ervaren zoals burn out, depressie, overspannenheid, scheidingen of breuken in contacten, ongevallen en ziektes. Alles in het universum is erop gericht om de balans te herstellen.

Over welke balans hebben we het dan? Over behoeften vervulling In deze blog wil het hebben over de balans tussen wat je geeft en wat je daarvoor terugontvangt. Ik ben aanhanger van de filosofie dat alle mensen, 24/7, uitsluitend bezig zijn met 1 ding: het vervullen of beschermen van hun behoeften.

We streven allemaal naar - de vervulling van onze lichamelijke behoeften (rust, verzorging, voeding, kleding, onderdak, hygiëne, verlichting van pijn);
- Affectie en geborgenheid;
- Veiligheid, duidelijkheid en continuïteit;
- Erkenning en waardering;
- Persoonlijke ontwikkeling en je competent voelen;
- Onszelf een goed mens te kunnen voelen door te voldoen aan verwachtingen.

Wat betekent dat in de context van geven en ontvangen?

Concreet betekent dit dat je iets doet of laat (bijvoorbeeld werken) in de hoop of verwachting dat je daar iets voor terugkrijgt waarmee jouw behoefte wordt vervuld. In dit voorbeeld van werken: je gaat werken in de verwachting dat je daarvoor salaris ontvangt. Met dit salaris vervul je o.a. je lichamelijke behoeften. Maar ook je behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en hopelijk continuïteit wordt hiermee vervuld. Daarnaast, als je goed bent in je werk, ontvang je over het algemeen erkenning en waardering en voel je jezelf ook nog eens een goed mens omdat je voldoet aan de verwachtingen van je omgeving en/of van jezelf.

Wanneer ontstaat er dan een disbalans tussen geven en ontvangen?

Binnen de holistische zienswijze zijn er 3 niveaus van zijn: 1. De materiële laag 2. De fysieke laag 3. De ongrijpbare laag die we hier even bezieling noemen en die niet altijd kwantificeerbaar of kwalificeer-baar is. Daarom dat we hem ook ongrijpbaar noemen. Het is net als een sfeertje als je een kroeg binnengaat: het ‘voelt’ prettig of het ‘voelt’ als dat er spanning hangt. Is het duidelijk aan te wijzen? Nee, meestal niet tenzij er 2 Hells Angels rollend over de vloer een robbertje uitmatten terwijl de rest van de bende er joelend omheen staat.

Wat is nou bijvoorbeeld geven en ontvangen op de materiële laag?

Jij levert arbeid. Hierbij lever jij ook jouw tijd, kennis, loyaliteit, verantwoordelijkheid, creativiteit e.d. Je ontvangt daarvoor in ruil salaris. Of secundaire emolumenten zoals dat zo mooi heet (bijv. auto van de zaak). Daarmee ontvang je ook een deel van je behoeften vervulling zoals ik hiervoor al schetste.
Ben je tevreden en is deze weegschaal van geven en ontvangen in balans? Mooi!

Dan gaan we kijken naar de fysieke laag.


Deze baan of dit werk, daarvoor lever je energie, fysiek en mentaal. Als het goed is krijg je ook energie terug van je werk. Daarnaast zijn we sociale ‘dieren’ en levert het je sociale contacten op. Heb je naast je werk nog tijd om te relaxen en je weer op te laden? Of puf om te gaan sporten? Of tijd en energie voor je gezin of vrienden en familie? Heeft je bedrijf of onderneming bijvoorbeeld wellness faciliteiten of wordt er yoga of mindfulness op de werkvloer gefaciliteerd waardoor je tijd krijgt om te ontspannen. Hoe groot is de stress die je ervaart tijdens het werken?
Goed, misschien kun je nog meer componenten bedenken die meespelen op de fysieke laag. Uiteindelijk komt dan wel de vraag: hoe staat de weegschaal er op dit vlak op? Is er een balans tussen wat je aan fysieke energie en inspanning levert en wat je er allemaal voor terugkrijgt op dit vlak? Aan jou om hier wel of niet open en eerlijk antwoord naar jezelf op te geven.

De laatste laag... De bezieling of de ongrijpbare laag.


Misschien is dit wel de belangrijkste laag. Jij gaat vol enthousiasme aan de slag bij je nieuwe baan en hopelijk blijft dat enthousiasme er altijd. Dan geef jij passie en commitment terug! Dan heb je voldoening en geef je waardering aan jezelf, aan je collega’s en je krijgt het als een warme lawine van ze terug. Werk voelt niet als werk en het maakt eigenlijk ook niet uit hoeveel uur je daar mee bezig zijn want het geeft je bakken met energie! Of niet.
Zoals we eerder gezien hebben, hebben we behoefte aan waardering en erkenning. Die behoefte vervulling kun je buiten jezelf zoeken in de hoop of verwachting dat anderen die behoefte voor je gaan vervullen op basis van de door jou geleverde energie etc. Je kunt die behoefte ook zelf vervullen door te doen waar jij helemaal gelukkig van wordt EN daar goed geld mee te verdienen. Dan zorg je voor je innerlijke rust en je innerlijke geluk en dan is je energielevel nooit een issue. Herken je dit niet bij jezelf? Dan spijt het me vreselijk, dan ben je in disbalans op dit vlak.
Een aanzienlijk aantal mensen kan vrij lang doorgaan met deze disbalans en tegelijkertijd signaleren we dat het er steeds minder worden die het lukt en steeds meer die in een burn out e.d. terecht komen. Omdat, in een wanhopige poging om de disbalans te herstellen, er nog een schepje boven op wordt gegooid. Harder werken, nog meer verantwoordelijkheid nemen, nog meer gaan zorgen voor anderen, nog minder NEE zeggen en grenzen stellen, nog meer de perfectionist willen zijn terwijl je door tijd- en energie gebrek meer bezig bent met fouten verdoezelen en oppervlakkig werk leveren dan met perfectie. Voor zover dat sowieso niet een illusie is. Op enig moment houdt het op en voel je jezelf letterlijk Moederziel-alleen. Afgesneden van je eigen moederziel: je bron van passie, enthousiasme, inspiratie, energie. Puff! Je bent energzielloos om het zo maar even te noemen.
Als je het zover hebt laten komen. dan kan de grote reis van het herstellen van je balans hier en nu beginnen. Herkennen van je disbalans, als je dat nog niet hebt gedaan. Erkennen van je disbalans en dat je zelf verantwoordelijk bent voor het herstel. Inzichten en wijsheid opdoen over het hoe en waarom je het jezelf hebt toegestaan om in deze disbalans terecht te komen. Ik kan je vertellen, dit gaat soms ver terug in je verleden. Acceptatie dat het zo is gegaan en je nu zit waar je zit. Vanaf dat punt krabbel je weer op uit het dal. Acceptatie, loslaten en afleren wat je in disbalans heeft gebracht.

Coaching?

Kun je daar ondersteuning bij gebruiken en denk je dat wij iets voor je zouden kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

41 keer bekeken0 reacties

2021 By Willian & Lindsay

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram