top of page

Hoe ga ik om met mijn verleden? (2)

Het innerlijke kind stuk is jouw verzameling aan ervaringen in het kindverleden die in het heden jouw gedrag, gedachten en overtuigingen en gevoelens bepalen. Meestal onbewust. Omdat je terugvalt op aangeleerde automatismen uit je verleden.

Onzeker zijn. Stel je hebt als kind onvoldoende bevestiging gekregen dat je kon voldoen aan de verwachtingen van je omgeving. Je deed je uiterste best om een braaf kind te zijn en desondanks kwam daar voor weinig waardering. Wat heeft dat met je gedaan? Kom je nu nog vaak in aanraking met mensen die over je grenzen heengaan, die je domineren of zelfs kleineren? En hoe reageer je daarop? Vlucht je, vecht je terug of doe je niets en maak je jezelf klein?

Wat te denken van veel onduidelijkheid in je jeugd? Het ene moment was alles leuk en gezellig thuis en ineens kon de stemming, als vanuit het niets, omslaan. Hoe kon je jezelf dan ooit echt veilig voelen?

Je verleden heeft misschien wel een grotere invloed op je heden, op hoe je jezelf nu voelt, dan je denkt. Omdat deze invloed met name vanuit je onbewuste zijn in gang wordt gezet en daardoor automatisch en aangeleerde gedachten, gevoelens en emoties en gedrag in gang zet. Waar je jezelf misschien veilig en vertrouwd bij voelt, omdat je dat nou eenmaal altijd zo deed en doet. Maar waar je, als je eerlijk bent, niet gelukkig van bent geworden. Wordt vervolgd!


11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page