top of page

Hoe ga ik om met mijn verleden? De tip

Tip:

Kijk eens bewust naar je gedrag en dan met name naar je minder liefdevolle kanten. De kant van boosheid, agressie, afstandelijkheid, kritiek leveren of welk ander gedrag dan ook dat we ‘vervormd’ gedrag vormen. ‘Vervormd’ omdat het afwijkt van je eigenlijke natuur: mildheid, vredelievend, liefdevol.

Kijk vervolgens eens wat je feitelijk verwacht dat dit gedrag jou oplevert. Waardering die je wil afdwingen met boosheid? Agressie en afstandelijkheid om de ander, die jouw kwetsbaarheid bedreigt, op veilige afstand te dwingen? Welke behoefte probeer je te vervullen met de rol die je speelt, het gedrag dat je vertoont, de emoties en gevoelens die je probeert te verbergen? Kijk dan eens of je, vanuit je verleden, situaties of mensen kent of kenden die jou dit gedrag hebben laten aanmeten. Gedrag dat we ook wel overleving strategieën noemen. Dit is stap 1: herkennen.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page